دادستان مرکز استان فارس: حادثه انفجار هایپرمارکت شیراز امنیتی نبود/ حال یکی دو نفر وخیم است

گزارش‎های سرموعد وزارت‌خارجه و گزارش‌های متاخرمجلس از اجرای‌برجام/دومین گزارش‌مجلس کی قرائت‌می‏‎شود؟ایسنا نوشت: دادستان عمومی و انقلاب شیراز پرونده وقوع حادثه