سازمان‌های مردم نهاد بهترین بستر برای مشارکت مردم هستند

سفیر ایران در گرجستان: از حقوق گردشگران ایرانی صیانت می شودمدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان گفت: توسعه پایدار بدون مشارکت

تاکید نماینده مردم رشت بر بهره گیری از توان تشکل های مردم نهاد

ضرورت تسریع در احداث اورژانس بیمارستان های رازی و حشمتنماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی : تشکل های مردم