مرتضی نبوی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه در حال افزایش است

تصاویر |  دیدار رییس‌جمهور مولداوی با دکتر روحانیمهر نوشت: مدیر مسئول روزنامه رسالت گفت: آمریکا یک کشور ابر قدرت