تصاویر | مراسم یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در کشورهای مختلف

گردش به راست عربستانمراسم یادبود آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی شامگاه پنجشنبه با حضور ایرانیان مقیم کشورهای مالزی، عمان، پاکستان،