مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اصفهان هفته جاری انتخاب می‌شود

60 مدرسه در لرستان ساخته می‌شودسرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از انتخاب مدیرکل این اداره در طول

مدیرکل ارشاد لرستان: آرامش روحی و روانی زیربنای رشد هر جامعه محسوب می‌شود

کمپینی برای بی‌نیازی به گاز ترکمنستانمهر نوشت :مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از حمایت و تقویت موسسات قرآن