مدال خورشیدی به «شهرزاد»، «اژدها وارد می‌شود» و «کابوس‌ها» رسید

تصویری از سردار در رختکن تیم والیبال گنبددر مراسم دومین دوره جایزه خورشیدی، طراحان صحنه سریال «شهرزاد»، فیلم «اژدها وارد