با مخالفین سیاسی‌مان حرف بزنیم؛ با رفاقت و مدارا

مجریان تلویزیون نباید هر چه دلشان می‌خواهد بپوشند/ چرا هیچ برنامه مناسبتی گل نمی‌کند؟قاسم میرزایی نیکو * مجریان تلویزیون نباید