مشکلات ۱۱۲ محله پایتخت باقیمانده برای شهردار بعدی/ افزایش کانکس پلیس، بوستان‌ها، ترافیک و …

روحانی: ملت می‌خواهد اعلام کند که آیا به سال 91 برمی‌گردیم یا به سال 1400 می‌رویممهر نوشت: بافت فرسوده، پارکینگ،

محله مهران پایتخت غرق در مشکلات/ از استقرار سرای محله در یک کانکس تا باغ‌های پر از معتاد

تمام مشترکین ارتباطات ثابت و موبایل کشور در تمامی حوزه‌های فضای مجازی ماه آینده احراز هویت می‌شونداینطور که از ظواهر