چندین محله زاهدان لوله‌کشی گاز شده است/ ادامه کار؛ سال ۹۶

۲۰ هزار نفر در حوزه توانبخشی زیر پوشش بهزیستی پلدختر قرار دارندیکی از اعضای شورای شهر زاهدان می‌گوید: توزیع گاز