مایکروسافت ۳۰ هزار پی سی سرفیس استودیو فروخت

چینی‌ها با مجسمه ترامپ به استقبال سال خروس می‌روندمایکروسافت دو برابر انتظار، پی سی همه‌کاره سرفیس استودیو فروخت. چینی‌ها با