لیلى رشیدى، مادرش و مریلا زارعى، سر مزار زنده یاد داود رشیدى/ عکس

در گفتگویی تلفنی؛ روحانی سال نو را به رهبر انقلاب تبریک گفتطبق سنت بسیاری از ایرانیها خانواده مرحوم رشیدی در