از ماجرای رفاقت محمدرضا شجریان و شهرام ناظری تا اجحاف صداوسیما در حق هنرمندان

تصاویر |حال و هوای بازار وکیل شیراز باحضور مسافران نوروزیشهرام ناظری از تفاوت فضای موسیقی قبل و بعد از انقلاب