تمجید لیلی گلستان از نمایشگاه درخت‌های علیرضا اسماعیلی

تصاویر | اعتصاب غذای اسرای فلسطینی‎گالری گلستان میزبان مجموعه جدیدی از نقاشی‌های علیرضا اسماعیلی با موضوع درخت شد. درخت‌هایی که