لاهیجان در شاخص های توسعه رشد خوبی دارد

شهرداررشت:نگاه پیشگیرانه شهرداری به سمت جلوگیری ازتبعات رفتارهای ناهنجاربه صورت یک معادله بردبرد استمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان گفت: