قصور راه و شهرسازی و تخطی از سرعت مطمئنه؛ ۲ علت سقوط پژو در جاده چالوس

قفل دروازه خسروی را به روی سرزمین عشق بگشاییدرئیس پلیس راه استان البرز قصور راه و شهرسازی و تخطی از