انتقاد قربانی از کمرنگ شدن نقش شیخوخیت در جریان اصولگرا

بازگشت گرد و خاک شدید به بندرعباس/ هوا به وضعیت خطرناک رسید/ از خانه خارج نشویدنماینده اصولگرای ادوار مجلس معتقد