ترجمه قرآن بهاالدین خرمشاهی در حسینیه ارشاد نقد می‌شود

محمدرضا مروارید: دلایل وقوع خشکسالی های اخیر مورد بررسی علمی قرار گیردسلسله نشست‌های نقد و بررسی ترجمه‌های قرآن روز شنبه