فیلم | تصاویری جدید از آزمایش موشکی دیروز کره شمالی

تصاویر | واکنش هنرمندان به دریافت جایزه بهترین موسیقی جهانی توسط کیهان کلهرتصاویری از آزمایش موشکی دیروز کره شمالی را