فیلم | لحظه انهدام مهیب کامیون انتحاری به دست نیروهای فرانسوی

انفجار یک پمپ بنزین در حله عراق/ ۱۲ ایرانی به شهادت رسیدند/ داعش مسئولیت انفجار را پذیرفت/ عکسانهدام مهیب کامیون