فیلم | موگرینی: ترامپ اختیار پایان دادن به توافق هسته‌ای را ندارد

فیلم | اظهارات خصمانه ترامپ در مورد ایراندر ویدئوی زیر بخش هایی از واکنش موگرینی به سخنرانی ترامپ درباره برجام

فیلمبرداری فیلم ایرانی در ترکیه به پایان رسید

استقبال از سال نو با یادداشت‌های عطا بهمنش؛بهار ۱۳۳۷باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: فیلمبرداری جدیدترین فیلم سینمایی علی ژکان در ترکیه