فیلم | ایران نیازمند سرمایه‌گذاری نفتی برای افزایش قدرت منطقه‌ای و جهانی

پیام انجمن خوشنویسان ایران به وزیر ارشادجلسه کمیته نظارتی تفاهم کشورهای اوپک و غیر اوپک با حضور وزرای نفت و