فیلم | خودروهای فرسوده اینگونه از رده خارج می‌شوند

کشوری که ۱ میلیون بشکه نفت از ایران می‌خرداگر می‌خواهید بدانید خودروهای فرسوده چگونه از رده خارج می‌شوند این ویدئو