فیلم | کتک‌کاری شدید هواداران نساجی و خونه‌به‌خونه | بازی لغو شد

علی معلم درگذشتبازی نساجی و خونه به خونه به دلیل کتک‌کاری شدید هواداران دو تیم لغو شد. حال تعدادی از