فیلم | اهدای مدال دانشجویان دانشگاه شریف به رهبری | واکنش رهبری چه بود؟

در اولین جلسه ستاد انتخابات کشور چه گذشت؟لحظاتی از اهدای مدال دانشجویان دانشگاه شریف به رهبر انقلاب را در ویدئوی