فیلم | شهردار فومن: مامور ما به شانه زن دستفروش زد | علی ضیا: یعنی چشم ما مشکل دارد

داستان انقلاب فوتبال ایسلند؛ درس‌نامه‌ای برای فوتبال ماگفت‌وگوی علی ضیاء با شهردار فومن درباره سیلی مامور شهرداری فومن به زن