فیلم | جاسازی اتباع غیرمجاز افغانستانی در بدنه اتوبوس زاهدان-تهران

عضو شورای شهر خرم آباد مدیرکل کتابخانه‌های لرستان شدبرخی اتباع غیرمجاز افغانستانی در بدنه اتوبوس زاهدان-تهران جاسازی شده بودند تا

فیلم | حرف‌های یکی از مجروحان حادثه خونین واژگونی اتوبوس یزدی‌ها

تصاویر | اتوبوس زائران یزدی که در اقلید دچار سانحه شد | ۲۰ نفر کشته شدندمدیر روابط عمومی اورژانس استان