فیلم | فیلمی که رضا صادقی از نوزاد رها شده منتشر کرد | هزینه‌هایش را می‌دهم

فرهادی جایزه‌اش را از دختر آرتور میلر گرفترضا صادقی با انتشار فیلمی از نوزاد ۵ ماهه رها شده در شهر