نشریه‌نروژی: ظریف و موگرینی در صدر فهرست نامزد جایزه صلح نوبل 2017

ایرنا نوشت: نشریه خبری ‘نیوز این انگلیش’ در گزارشی از محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست

دانشگاه بیرجند در فهرست موسسات برتر دنیا قرار گرفت

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، پیام آور صلح و دوستی استنام دانشگاه بیرجند در فهرست موسسات برتر دنیا که توسط موسسه