مشخصات فنی ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ که قرارداد خریدشان امضا شد

کشورهای تولید کننده نفت که از توافق بهره می‌برندفرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از امضای قرارداد خرید