نماینده ولی فقیه در استان:پروژه های بزرگ مایه افتخار و گامی بزرگ در جهت پیشرفت استان هستند

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان: نگذارید،خطاهای پزشکی رخ دهد و جان بیماران به مخاطره بیفتدنماینده ولی فقیه در لرستان به

نماینده ولی فقیه در استان: خبرنگاران بازوی توانمند مدیران و عامل پیشرفت هر استان هستند

طرح گردشگری تفریحی اقامتی ستاره سیلوانا کلنگ زنی شدنماینده ولی فقیه در استان در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در تالار