فیلم | حرکات نمایشی نیمار برای کمک به معلولان و فقرا

عربستان بخش شیعه‌نشین شهر العوامیه را تخریب کردحرکت نمایشی «نیمار» گرانترین بازیکن فوتبال جهان، به عنوان سفیر حسن نیت برای