فیلم | صحبت‌هاى دختر آرتور میلر هنگام اهداى جایزه به اصغر فرهادى

عکسی از ستاره‌های تیم کی‌روش در اردوی اماراتصحبت‌هاى ربکا میلر دختر آرتور میلر هنگام اهداى جایزه انجمن ملى نقد آمریکا