فرمانده کل سپاه: رهبری چندسالی است که هشدارهایی می‌دهند اما خطاب‌شان مردم نیست

جشن نایب‌قهرمانی در تبریز با حضور تاج و با چاشنی انتقاد از فدراسیون/گردهمایی انتخاباتی نبود؟مهر نوشت:فرمانده کل سپاه پاسداران با

فرمانده نیروی دریایی ارتش: برای حفظ امنیت خلیج فارس نیازی به کشورهای بیگانه نیست

دانش‌اندوزی و آرمانخواهی دو رسالت اصلی دانشجویان استایسنا نوشت: فرمانده نیروی دریایی گفت: روحیه خودباوری در میان اجزای مختلف نیروهای