تغییر و تاخیر در برگزاری جشنواره موسیقی فجر

عضو مجلس خبرگان: آیت‌الله هاشمی با رهبری زاویه نداشت/مخالفانش هم از درگذشتش غمگین هستندبرگزاری جشنواره موسیقی فجر با تغییراتی روبرو