تلاش استان فارسی‌ها برای واگذاری برنامه‌های فرهنگی و هنری به بخش خصوصی/ در حضور وزیر فرهنگ بیان شد

اروپا و آسیا به ادامه روابط اقتصادی با ایران علاقه‌مندندبهزاد مریدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در حضور