دانش‌افزایی فارسی‌آموزان ترکیه، ارمنستان و قزاقستان

دزد به بازی پرسپولیس زد/لباس‌های کمک‌داور را بردند!جلسه افتتاحیه دوره دانش‌افزایی کوتاه مدت برای فارسی‌آموزان کشورهای ترکیه، ارمنستان و قزاقستان