با عاملان کشتار غیرمجاز و غیربهداشتی در معمولان برخورد می‌شود

عکس | تازه‌ترین توئیت ترامپرئیس شبکه دامپزشکی پلدختر گفت: دامپزشکی با عاملان کشتار غیر مجاز و غیر بهداشتی دام زنده