ستاد غرضی در انتخابات ریاست جمهوری چند میلیون تومان هزینه کرده بود؟

تصاویر | تمرین شاگردان کی‌روش در غیاب پرسپولیسی‌هاایسنا نوشت: مسئول ستاد انتخابات سیدمحمد غرضی با اشاره به هزینه‌های انتخاباتی این