واکنش رضا رشیدپور به انتقادات از نیروهای امنیتی: مگر چه کم گذاشته‌اند برایمان؟/ عکس

فیلم و عکس | واژگونی و انفجار تانکر حمل سوخت در تبریز | ۲ نفر کشته شدندرضا رشیدپور با اشاره