عکس | کوهنوردی بر لبه صخره ۱۰۰۰پایی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

خسرو بازی با تراکتور را از دست دادعکس روز نشنال جئوگرافیک تصویر یک کوهنورد است که بر لبه یک صخره