عکس| نموداری که روحانی درخصوص ایجاد اشتغال به مردم نشان داد

کشف شی عتیقه مربوط به هزاره اول قبل از میلاد توسط پلیس کرمانشاهرییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم اعلام