عکس | پیام اینستاگرامی کلینتون بعد از رای دادن: روز انتخابات مبارک!

عکس | لحظه‌ای که ترامپ رای خود را روی برگه نوشتهیلاری کلینتون بعد از انداختن رای خود به صندوق رای

عکس | ترامپ مقوایی و شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات آمریکا

حافظی: ۲۵درصد بودجه حمل‌ونقل ۹۳ محقق نشده/ آقایان کار را شروع می‌کنند و بعد مجوز می‌گیرنددر تصویر زیر ماکتی از