عکس | اعتصاب کشاورزان هندی با صورت‌های نیمه اصلاح شده

جزییات ایجاد بیش از۱۰۳ هزار شغل در سال ۹۶تصویر زیر مربوط به اعتصاب کشاورزان ایالت «تامیل نادو» هند با صورت‌های