تکریم منوچهر عسگری‌نسب و محمد اسلامی در جشنواره سینماحقیقت

تصاویر | مراسم ختم شهدای زوار ایرانی انفجار شهر حله عراقبخش نکوداشت سینمای مستند کرمان در دهمین دوره جشنواره بین‌المللی