تصاویر | عزاداری شهادت امام رضا(ع) در قم

پاسخ تند شهرداری‌تهران به منتقدان حضور در مراسم اربعین: اگر نبودیم در مهران فاجعه‌انسانی اتفاق‌می‌افتاد!مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) با