عذرخواهی بازیکن رئال‌مادرید از هواداران بارسلونا

سایه سنگین سینما بر دنیای کتابکارواخال در شبکه‌های اجتماعی از هواداران بارسلونا عذرخواهی کرد. سایه سنگین سینما بر دنیای کتاب