عباس کیارستمی با کدام کارگردان آمریکایی مقایسه شد؟

روحانی در بدو ورود به صداوسیما: مهترین اولویت مردم بهبود معیشت است/برنامه مدون اقتصادی دارمگادفری چشایر عضو انجمن ملی منتقدان