کنایه اینستاگرامی عارف به سیاسیون و سخنوران وحدت‌شکن

35 دیپلمات روس از آمریکا اخراج شدندرییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در صفحه اینستاگرامش نوشت: برخی سیاسیون و سخنوران