احسان علیخانی:الان عادل فردوسی‌پور دوست دارد چشمانم را از کاسه در بیاورد!

سال نو در خاوران با آقای نمایش ایرانیاحسان علیخانی که حرف‌های یکشنبه شبش حسابی داد هواداران چاوشی را در آورده