گفت‌وگوی ظریف با اندیشمندان و رسانه‌ها در روز پایانی حضور در نیویورک

بارزانی به طرح علاوی پاسخ مثبت دادمحمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز پایانی حضور خود در نیویورک را